OPEN DAG WOENSDAG 1 SEPTEMBER 2021 (10.00-14.00) MEER INFO >>

 

HBO LICHTONTWERP

 

Doelstelling:

In deze opleiding, op HBO niveau, wordt u een verdere creatieve verdieping in het vakgebied licht aangeboden. U maakt kennis met nieuwe inzichten en methodieken en ziet hoe dit in de dagelijkse praktijk wordt toegepast. Deze klassikale opleiding bestaat uit 22 dinsdagavonden die deels gehouden worden in onze eigen lesruimte in Amersfoort. Daarnaast zijn er enkele avonden waar we te gast zijn in de showrooms van verschillende lichtbedrijven. Naast deze inspirerende locaties worden er diverse docenten (experts en specialisten) ingeschakeld om de onderwerpen inzichtelijk te maken en uw ontwerpvaardigheden op hoger niveau te brengen. Ook hebben jaarlijks een aantal sessies die ingevuld worden door (internationale) lichtontwerpers. We gaan diep in op het lichtontwerpproces en zullen diverse cases, interieur en exterieur, vanaf de brainstorm fase tot aan het definitieve ontwerp doorlopen. Na het completeren van deze opleiding bent u in staat om volledige trajecten van lichtprojecten succesvol af te ronden.

 

Waarom deze opleiding?

De eisen die aan een goed lichtontwerp worden gesteld worden steeds complexer en omvangrijker. Niet enkel de technische kant van het lichtontwerp is belangrijk. Minstens even belangrijk is het hoe mensen een ruimte beleven, welk gevoel wordt opgewekt en wat de boodschap is die verteld wordt. Naast de psychologische aandachtspunten worden ook de gezondheidsaspecten van een lichtadvies steeds belangrijker. Visuele taken hebben een bepaalde hoeveelheid licht nodig, hoe zit het met verblinding? Energiebesparing en comfort in relatie tot gebruiker en leeftijd? Wat is de projectvraag? Hoe zit het met de locatie, de context en het gebruikt? Al deze onderwerpen eisen een gedegen kennis van ons vak en dit gaat veel verder dan uitsluitend de basis in verlichtingskunde. Deelnemers aan deze opleiding kunnen complexe vragen beantwoorden en zijn in staat om nog beter gemotiveerde lichtontwerpen te maken. Met het toepassen van deze kennis en vaardigheden kunt u zo een grotere meerwaarde zijn voor uw opdrachtgever.

 

Inhoud:

1. Licht en lichtontwerp, context, lichtkunst, geschiedenis en toekomst.

2. Psychologie en perceptie, optische systeem, visuele systeem, interactie ruimte en licht, architectuur en licht, invloed materialisatie, kwaliteit en licht, kleur en licht, verblinding en licht, gezondheid en licht.

3. Verlichtingskunde, begrippen, licht jargon, spectrum, kleurtemperatuur, kleurweergave index, nieuwe inzichten.

4. Lichtbronnen, families en eigenschappen, kunstlicht en daglicht, keuze, culturele aspecten.

5. Armaturen, optisch, reflectie, refractie, lenzen, systemen en componenten, elektrische onderdelen, daglicht systemen, lichtverdeling en toepassingen. Lichtregelsystemen, opbouw, communicatievormen, sfeer en energie, lichtscenes.

 

Praktijk; normen en aanbevelingen, interieur verlichting, exterieur verlichting, lichtsoftware, vormgeven van lichtplannen, presentatie van lichtontwerpen, lichtontwerpproces, relaties tussen de marktspelers, gereedschappen.

 

Studiematerialen en lesavonden:

 

Verdere gegevens:

Opleidingsduur:

-8 maanden, 22 lesavonden

Tijdstip:

-18.30 t/m 21.30

Start:

-Zie het lesrooster, het maximaal aantal deelnemers is 17.

Investering:

-€ 3.450,- excl. BTW / inclusief 22 lesavonden, materialen en examen

 

Lesavonden 2021/2022:

Dinsdagavonden 14, 21, 28 sep, 5, 12 okt, 2, 9, 16, 23, 30 nov, 11, 18, 25 jan, 1, 8, 15 feb, 8, 22, 29 mrt.

 

Vooropleiding:

Om de opleiding goed te kunnen af ronden is minimaal een MBO niveau gewenst. Leesvaardigheid in de Engelse taal is belangrijk omdat delen van het materiaal uitsluitend in het Engels beschikbaar zijn. U dient rekening te houden met het voorbereiden van lessen, dit zal tussen 2 tot 4 uur per week bedragen.

 

Afronding:

U ontvangt uw diploma HBO lichtontwerp indien u een voldoende (hoger dan een 6) resultaat heeft behaald bij de 4 deeltentamens en wanneer uw eindcase positief (hoger dan een 6) is beoordeeld.

 

Diplomering:

Op dinsdagavond 10 mei 2022 is er de feestelijke diploma uitreiking.

 

Addendum:

Het programma van deze opleiding is opgezet conform de educatieve aanbevelingen van de PLDA en de IALD. Veel docenten zijn lid van de de beroepsverenigingen zoals de NSVV (Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde).

 

CURSUSSEN EN OPLEIDINGEN IN VERLICHTINGSTECHNIEK EN LICHTARCHITECTUUR

© 1993-2021 lighting design academy, all rights reserved