HBO LICHTONTWERP

 

Doelstelling:

In deze opleiding, op HBO niveau, wordt u een verdere creatieve verdieping in het vakgebied licht aangeboden. U maakt kennis met nieuwe inzichten en methodieken en ziet hoe dit in de dagelijkse praktijk wordt toegepast. Deze klassikale opleiding bestaat uit 22 avonden die gehouden worden in de showrooms van verschillende lichtbedrijven. Naast deze inspirerende locaties worden er diverse experts en specialisten ingeschakeld om de onderwerpen inzichtelijk te maken en uw vaardigheden op hoger niveau te brengen. Ook hebben jaarlijks een aantal sessies die ingevuld worden door (internationale) lichtontwerpers. We gaan diep in op het lichtontwerpproces en zullen diverse cases, interieur en exterieur, vanaf de brainstorm fase tot aan het definitieve ontwerp doorlopen. Na het completeren van deze opleiding bent u in staat om volledige trajecten van lichtprojecten succesvol af te ronden.

 

Waarom deze opleiding?

De eisen die aan een goed lichtontwerp worden gesteld worden steeds complexer en omvangrijker. Niet enkel de technische kant van het lichtplan is belangrijk. Minstens even belangrijk is het hoe mensen een ruimte beleven, welk gevoel wordt opgewekt en wat de boodschap is die verteld wordt. Naast de psychologische aandachtspunten worden ook de gezondheidsaspecten van een lichtadvies steeds belangrijker. Visuele taken hebben een bepaalde hoeveelheid licht nodig, hoe zit het met verblinding? Energiebesparing en comfort in relatie tot gebruiker en leeftijd? Al deze onderwerpen eisen een gedegen kennis van ons vak en dit gaat veel verder dan uitsluitend de basis in verlichtingskunde. Deelnemers aan deze opleiding kunnen complexe vragen beantwoorden en zijn in staat om nog beter gemotiveerde lichtontwerpen maken. Met het toepassen van deze kennis en vaardigheden kunt u zo een grotere meerwaarde zijn voor uw opdrachtgever.

 

Inhoud:

1. Licht en lichtontwerp, context, lichtkunst, geschiedenis en toekomst.

2. Psychologie en perceptie, optische systeem, visuele systeem, interactie ruimte en licht, architectuur en licht, invloed materialisatie, kwaliteit en licht, kleur en licht, verblinding en licht, gezondheid en licht.

3. Verlichtingskunde, begrippen, licht jargon, spectrum, kleurtemperatuur, kleurweergave index, nieuwe inzichten.

4. Lichtbronnen, families en eigenschappen, kunstlicht en daglicht, keuze, culturele aspecten.

5. Armaturen, optisch, reflectie, refractie, lenzen, systemen en componenten, elektrische onderdelen, daglicht systemen, lichtverdeling en toepassingen. Lichtregelsystemen, opbouw, communicatievormen, sfeer en energie, lichtscenes.

 

Praktijk; normen en aanbevelingen, interieur verlichting, exterieur verlichting, lichtsoftware, vormgeven van lichtplannen, presentatie van lichtontwerpen, lichtontwerpproces, relaties tussen de marktspelers, gereedschappen.

 

Studiematerialen en lesavonden:

 

INFORMATIE

 

------------------------------------------------------

 

DUUR

8 MAANDEN / 22 DINSDAGAVONDEN

 

------------------------------------------------------

 

PRIJS

€ 3.450,- EXCLUSIEF BTW

 

------------------------------------------------------

 

BEVESTIGING

NA UW INSCHRIJVING ONTVANGT U VAN ONS EEN BEVESTIGINGSMAIL EN UW FACTUUR

 

------------------------------------------------------

 

CERTIFICAAT OF DIPLOMA

NA HET AFRONDEN VAN DEZE OPLEIDING ONTVANG JE EEN CERTIFICAAT OF NA HET POSITIEF AFRONDEN VAN HET EXAMEN HET DIPLOMA HBO LICHTONTWERP VAN DE LIGHTING DESIGN ACADEMY

 

------------------------------------------------------

 

DOELGROEP

VOOR EEN IEDER DIE DE AANWEZIGE KENNIS EN KUNDE OP EEN HOGER NIVEAU WIL BRENGEN ZOALS; LICHTADVISEURS, LICHTONTWERPERS, ARCHITECTEN, INTERIEURARCHITECTEN, ONTWERPENDE AMBTENAREN, STYLISTEN EN ADVISEURS. DEELNEMERS KOMEN UIT DIVERSE DISCIPLINES; ARCHITECTUUR, STYLING, VORMGEVING, ADVIES, THEATER, ONDERZOEK, GEMEENTEN EN DE LICHTBRANCHE

 

------------------------------------------------------

 

LESMATERIAAL

 

------------------------------------------------------

 

VOORKENNIS

ER IS GEEN VOORKENNIS OVER LICHT EN VERLICHTEN NODIG OM AAN DEZE OPLEIDING DEEL TE NEMEN

 

------------------------------------------------------

 

LOCATIE

NAAST DE LESSEN IN AMERSFOORT GAAN WE EEN AANTAL MALEN OP BEZOEK BIJ DIVERSE GERENOMMEERDE PARTNERS UIT DE LICHTBRANCHE

 

LOCATIE WORKSHOPS + TENTAMENS

LIGHTING DESIGN ACADEMY GROTE HAAG 11 AMERSFOORT

 

------------------------------------------------------

 

STARTDATUM

-14 SEPTEMBER 2021 (AMERSFOORT)

 

------------------------------------------------------

 

LESTIJDEN

18.30 TOT 21.30 PAUZE VAN 19.50 TOT 20.10

 

------------------------------------------------------

 

INSCHRIJVEN

BIJ VOORKEUR VIA DE ONDERSTAANDE BUTTON MAAR NATUURLIJK KUNT U ONS ALTIJD EEN E-MAIL ZENDEN

 

AANTAL DEELNEMERS IS MAXIMAAL 17

 

------------------------------------------------------

 

 

Verdere gegevens:

Opleidingsduur:

-8 maanden, 22 lesavonden

Tijdstip:

-18.30 t/m 21.30

Start:

-Zie het lesrooster, het maximaal aantal deelnemers is 16.

Investering:

-€ 3.450,- excl. BTW / inclusief 22 lesavonden, materialen en examen

 

Lesavonden 2020/2021:

Dinsdagavonden 15, 22 sep, 6, 27 okt, 3, 10 nov, 12, 19, 26 jan, 2, 9 feb, 2, 9, 16, 23, 30 mrt, 6, 13, 20 apr, 11, 18, 25 mei.

 

Vooropleiding:

Om de opleiding goed te kunnen af ronden is minimaal een MBO niveau gewenst. Ook wordt er van deelnemers verwacht dat er een basis aan lichtkennis aanwezig is. Leesvaardigheid in de Engelse taal is belangrijk omdat delen van het materiaal uitsluitend in het Engels beschikbaar zijn. U dient rekening te houden met het voorbereiden van lessen, dit zal tussen 2 tot 4 uur per week bedragen.

 

Afronding:

U ontvangt uw diploma HBO lichtontwerp indien u een voldoende (hoger dan een 6) resultaat heeft behaald bij de 4 deeltentamens en wanneer uw eindcase positief (hoger dan een 6) is beoordeeld.

 

Diplomering:

Op dinsdagavond 8 juni 2021 is er de feestelijke diploma uitreiking.

 

Addendum:

Het programma van deze opleiding is opgezet conform de educatieve aanbevelingen van de PLDA en de IALD. Veel docenten zijn lid van de de beroepsverenigingen zoals de NSVV (Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde).

 

CURSUSSEN EN OPLEIDINGEN IN VERLICHTINGSTECHNIEK EN LICHTARCHITECTUUR

© 1993-2020 lighting design academy, all rights reserved