OPEN DAG WOENSDAG 1 SEPTEMBER 2021 (10.00-14.00) MEER INFO >>

 

HOGERE VERLICHTINGSTECHNIEK

European Lighting Expert

 

Doelstelling:

In deze opleiding, op HBO niveau, wordt u een verdere technische verdieping in het vakgebied licht aangeboden. U maakt kennis met nieuwe inzichten en methodieken en ziet hoe dit in de dagelijkse praktijk wordt toegepast. Deze klassikale opleiding bestaat uit 15 lesdagen die verzorgd worden vanuit onze locatie in Amersfoort. We schakelen diverse experts, specialisten en docenten uit het vakgebied in om de onderwerpen inzichtelijk te maken en uw vaardigheden en kennis op hoger niveau te brengen. We gaan diep in op het adviesproces en zullen diverse cases, interieur en exterieur, vanaf de eerste klantvraag tot aan de oplevering doorlopen. Na het completeren van deze opleiding bent u in staat om technische lichtprojecten succesvol af te ronden.

 

Waarom deze opleiding?

De lichtbranche is volop in beweging en dit betekent dat er steeds hogere eisen aan een lichtadvies en daarmee aan een lichtplan worden gesteld. In de lichttechniek zijn er ontwikkelingen voor alle materialen (lichtbronnen, armaturen en lichtregelapparatuur) waar mee gewerkt wordt. Ook aan beheer en onderhoud worden andere eisen gesteld ten opzichte van een aantal jaren geleden. Het maatschappelijke kader is ook veranderd door nieuwe regelgeving, eisen aan het energieverbruik en het duurzaam omgaan met onze leefomgeving. Op het gebied van de verlichtingskunde wordt de mens (gelukkig!) steeds meer centraal gesteld in het ontwerp en zijn de lichtadviezen gebaseerd op Human Centric Lighting. Om dit alles goed aan onze opdrachtgevers te onderbouwen wordt in deze opleiding ook de nodige aandacht gegeven aan softwaretools voor het calculeren en projecteren van installaties. Daarnaast dienen we onze plannen te kunnen toetsen aan de normen en hier is verslaglegging voor nodig. Hoe te meten en rapporteren is een onderwerp in deze opleiding. Al deze onderwerpen worden u op een interactieve en modulaire wijze aangeboden. U kunt de opgedane kennis meteen toepassen in de dagelijkse praktijk en daarmee uw meerwaarde richting uw opdrachtgevers vergroten.

 

 

 

 

 

Inhoud:

 

01 LOB - verlichting en lichtontwerp - basis

02 LED - led toepassingen

03 INT - lichtontwerp interieur

04 EXT - lichtontwerp exterieur

05 VLP - vormgeven van lichtplannen

06 HCL - human centric lighting

07 LIC - lighting controls

08 PD - product design

09 CD - concept design

10 SD - smart design

11 IND - industriële verlichting

12 DAG - daglichtontwerp

13 SPO - sportverlichting

14 LTX1 - lichttoolbox

15 LTX2 - lichttoolbox

 

 

 

Studiematerialen:

Flexibel deelnemen aan lesdagen:

Verdere gegevens:

Opleidingsduur:

- 15 dagen (ongeveer 1 schooljaar)

Tijdstip:

- Lesdagen van 09.00 t/m 16.00

Start:

- Zie het lesrooster, het maximaal aantal deelnemers is 16.

Investering:

- € 4.200,- excl. BTW / inclusief 15 lesdagen, materialen en examens

 

Lesdagen starten 14 april 2021, locatie Amersfoort:

LOB 14 april 2021 (Klassikaal)

LED 21 april 2021 (Klassikaal)

INT 28 april 2021 (Klassikaal)

EXT 12 mei 2021 (Klassikaal)

VLP 19 mei 2021 (Klassikaal)

HCL 26 mei 2021 (Klassikaal)

LIC 2 juni 2021 (Klassikaal)

PD 9 juni 2021 (Klassikaal)

CD 23 juni 2021 (Klassikaal)

SD 30 juni 2021 (Klassikaal)

ELE1 22 september 2021 (Klassikaal)

ELE2 29 september 2021 (Klassikaal)

ELE3 6 oktober 2021 (Klassikaal)

LTX1 13 oktober 2021 (Klassikaal)

LTX2 20 oktober 2021 (Klassikaal)

 

Lesdagen starten 21 september 2021, locatie Amersfoort:

LOB 21 september 2021 (Klassikaal)

LED 28 september 2021 (Klassikaal)

INT 5 oktober 2021 (Klassikaal)

EXT 12 oktober 2021 (Klassikaal)

VLP 19 oktober 2021 (Klassikaal)

HCL 2 november 2021 (Klassikaal)

LIC 9 november 2021 (Klassikaal)

PD 11 januari 2022 (Klassikaal)

CD 18 januari 2022 (Klassikaal)

SD 25 januari 2022 (Klassikaal)

IND 1 februari 2022 (Klassikaal)

DAG 8 februari 2022 (Klassikaal)

SPO 15 februari 2022 (Klassikaal)

LTX1 8 maart 2022 (Klassikaal)

LTX2 22 maart 2022 (Klassikaal)

 

Vooropleiding:

Om de opleiding goed te kunnen afronden is minimaal een MBO niveau gewenst.  Leesvaardigheid in de Engelse taal is belangrijk omdat delen van het materiaal uitsluitend in het Engels beschikbaar zijn. U dient rekening te houden met het voorbereiden van lessen, dit zal tussen 2 tot 4 uur per week bedragen.

 

Afronding:

U ontvangt uw diploma Hogere Verlichtingstechniek indien u een voldoende (hoger dan een 6) resultaat heeft behaald bij de examens en wanneer uw eindcase positief (hoger dan een 6) is beoordeeld.

 

Examen, kies één van de onderstaande data om (her)examen te doen:

Donderdag 11 november 2021 (10.00-12.00)

Donderdag 3 februari 2022 (10.00-12.00)

Dinsdag 24 mei 2022 (10.00-12.00)

Dinsdag 5 juli 2022 (10.00-12.00)

 

European Lighting Expert:

 

Addendum:

Het curriculum van de opleiding Hogere Verlichtingstechniek is opgezet conform de educatieve aanbevelingen van de IES (Illuminating Engineering Society) en de ELE (European Lighting Expert). Veel docenten zijn lid van de beroepsvereniging  NSVV (Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde).

 

Leerroutes:

 

CURSUSSEN EN OPLEIDINGEN IN VERLICHTINGSTECHNIEK EN LICHTARCHITECTUUR

© 1993-2021 lighting design academy, all rights reserved