OPLEIDING LICHT IN DE BUITENRUIMTE

 

Doelstelling:

In deze opleiding, op HBO niveau, wordt u een verdere brede vakinhoudelijke  verdieping in het vakgebied licht aangeboden. U maakt kennis met nieuwe inzichten en methodieken en ziet hoe dit in de dagelijkse praktijk wordt toegepast. Deze klassikale opleiding bestaat uit 15 lesdagen die verzorgd worden vanuit onze locatie in Amersfoort. We schakelen diverse experts, specialisten en docenten uit het vakgebied in om de onderwerpen helder te maken en uw vaardigheden en kennis naar een hoger niveau te brengen. We gaan diep in op het adviesproces en zullen diverse cases, exterieur en openbare verlichting, vanaf de eerste klantvraag tot aan de oplevering doorlopen. Na het completeren van deze opleiding bent u in staat om technische lichtprojecten, in de buitenruimte, succesvol af te ronden.

 

Waarom deze opleiding?

De lichtbranche is volop in beweging en dit betekent dat er steeds hogere eisen aan een lichtadvies en daarmee aan een lichtplan worden gesteld. In de lichttechniek zijn er ontwikkelingen voor alle materialen (lichtbronnen, armaturen en lichtregelapparatuur) waar mee gewerkt wordt. Ook aan beheer en onderhoud worden andere eisen gesteld ten opzichte van een aantal jaren geleden. Het maatschappelijke kader is ook veranderd door nieuwe regelgeving, eisen aan het energieverbruik en het duurzaam omgaan van onze leefomgeving. Op het gebied van de verlichtingskunde wordt de mens (gelukkig!) steeds meer centraal gesteld in het ontwerp. Om dit alles goed aan onze opdrachtgevers te onderbouwen wordt in deze opleiding ook de nodige aandacht gegeven aan softwaretools voor het calculeren en projecteren van installaties. Daarnaast dienen we onze plannen te kunnen toetsen aan de normen en hier is verslaglegging voor nodig. Hoe te meten en rapporteren is een onderwerp in deze opleiding. Al deze onderwerpen worden u op een interactieve en modulaire wijze aangeboden. U kunt de opgedane kennis meteen toepassen in de dagelijkse praktijk en daarmee uw meerwaarde richting uw opdrachtgevers vergroten.

 

 

 

 

Inhoud:

 

01 LOB - verlichting en lichtontwerp - basis

02 LED - led toepassingen

03 PD - product design

04 CD - concept design

05 EXT - lichtontwerp exterieur

06 SD - smart design

07 VLP - vormgeven van lichtplannen

08 LH - lichthinder

09 LTX1 - lichttoolbox

10 OVL1 - openbare verlichting

11 LTX2 - lichttoolbox

12 OVL2 - openbare verlichting

13 OVL3 - openbare verlichting

Studiematerialen en lesdagen:

Verdere gegevens:

Opleidingsduur:

- 15 dagen (ongeveer 1 schooljaar)

Tijdstip:

- Lesdagen van 09.00 t/m 16.00

Start:

- Zie het lesrooster, het maximaal aantal deelnemers is 17.

Investering:

 

INFORMATIE

 

------------------------------------------------------

 

DUUR

15 DAGEN

 

------------------------------------------------------

 

PRIJS

€ 4.200,- EXCLUSIEF BTW

 

------------------------------------------------------

 

BEVESTIGING

NA UW INSCHRIJVING ONTVANGT U VAN ONS EEN BEVESTIGINGSMAIL EN UW FACTUUR

 

------------------------------------------------------

 

CERTIFICAAT OF DIPLOMA

NA HET  POSITIEF AFRONDEN VAN HET EXAMEN HET DIPLOMA VAN DE OPLEIDING LICHT IN DE BUITENRUIMTE VAN DE LIGHTING DESIGN ACADEMY

 

------------------------------------------------------

 

DOELGROEP

VOOR EEN IEDER DIE DE AANWEZIGE TECHNISCHE KENNIS EN KUNDE OP EEN HOGER NIVEAU WIL BRENGEN ZOALS; LICHTADVISEURS, INSTALLATEURS, ADVISEURS, ARCHITECTEN, ONTWERPENDE AMBTENAREN EN ADVISEURS FACILITAIRE DIENSTEN. DEELNEMERS KOMEN UIT DIVERSE DISCIPLINES; ADVIESBUREAUS, INSTALLATIEBRANCHE, PROJECTONTWIKKELAARS, GEMEENTEN EN DE LICHTBRANCHE.

 

------------------------------------------------------

 

LUNCH

UITERAARD VERZORGEN WIJ HEERLIJKE LUNCHES

 

------------------------------------------------------

 

LESMATERIAAL

 

------------------------------------------------------

 

VOORKENNIS

ER IS GEEN VOORKENNIS OVER LICHT EN VERLICHTEN NODIG OM AAN DEZE OPLEIDING DEEL TE NEMEN

 

------------------------------------------------------

 

LOCATIE

LIGHTING DESIGN ACADEMY GROTE HAAG 11 AMERSFOORT

 

------------------------------------------------------

 

STARTDATUM

-3 FEBRUARI 2021

 

------------------------------------------------------

 

LESTIJDEN

09.00-16.00  PAUZE VAN 13.00 TOT 14.00

 

------------------------------------------------------

 

INSCHRIJVEN

BIJ VOORKEUR VIA DE ONDERSTAANDE BUTTON MAAR NATUURLIJK KUNT U ONS ALTIJD EEN E-MAIL ZENDEN

 

------------------------------------------------------

 

 

 

 

Vooropleiding:

Om de opleiding goed te kunnen af ronden is minimaal een MBO niveau gewenst. Leesvaardigheid in de Engelse taal is belangrijk omdat delen van het materiaal uitsluitend in het Engels beschikbaar zijn. U dient rekening te houden met het voorbereiden van lessen, dit zal tussen 2 tot 4 uur per week bedragen.

 

Afronding:

U ontvangt uw diploma Opleiding licht in de buitenruimte indien u een voldoende (hoger dan een 6) resultaat heeft behaald bij de 2 deeltentamens en wanneer uw eindcase positief (hoger dan een 6) is beoordeeld.

 

European Lighting Expert:

 

Addendum:

Het curriculum van de Opleiding licht in de buitenruimte is opgezet conform de educatieve aanbevelingen van de IES (Illuminating Engineering Society) en de ELE (European Lighting Expert). Veel docenten zijn lid van de de beroepsvereniging  NSVV (Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde).

 

LOB - 3 feb (Amersfoort)

LED - 10 feb (Amersfoort)

PD - 2 mrt (Amersfoort)

CD - 9 mrt (Amersfoort)

EXT - 10 mrt (Amersfoort)

SD - 16 mrt (Amersfoort)

VLP - 17 mrt (Amersfoort)

LH - 24 mrt (Amersfoort)

LTX1 - 18 mei (Amersfoort)

OVL1 - 20 mei (Amersfoort)

LTX2 - 25 mei (Amersfoort)

OVL2 - 27 mei (Amersfoort)

OVL3 - 3 juni (Amersfoort)

CURSUSSEN EN OPLEIDINGEN IN VERLICHTINGSTECHNIEK EN LICHTARCHITECTUUR

© 1993-2020 lighting design academy, all rights reserved