opleiding licht in de buitenruimte (10-dagen)

Algemeen:

Onderstaand kunt u meer lezen over de inhoud, de onderwerpen en additionele informatie. Voor vragen kunt u ons altijd een e-mail sturen.

Doelstelling:

In deze opleiding, op HBO niveau, wordt u een verdere brede vakinhoudelijke  verdieping in het vakgebied licht aangeboden. U maakt kennis met nieuwe inzichten en methodieken en ziet hoe dit in de dagelijkse praktijk wordt toegepast. Deze klassikale opleiding bestaat uit 10 lesdagen die verzorgd worden vanuit onze locatie in Amersfoort. We schakelen diverse experts, specialisten en docenten uit het vakgebied in om de onderwerpen helder te maken en uw vaardigheden en kennis naar een hoger niveau te brengen. We gaan diep in op het adviesproces en zullen diverse cases in exterieurverlichting, stadsilluminatie en openbare verlichting, vanaf de eerste klantvraag tot aan de oplevering doorlopen. 
Ook de onderwerpen lichtkunst en decoratieve verlichting worden behandeld.
Na het completeren van deze opleiding bent u in staat om technische  en esthetische lichtprojecten, in de buitenruimte, succesvol af te ronden.

Inhoud van de opleiding:

Blok 1:
5 dagen Openbare Verlichting >>

Blok 2:
1 dag Storytelling
1 dag Verlichten historische gebouwen 
1 dag Media Architecture
1 dag DMX  
1 dag Citymarketing 

Extra training e-learning Dialux EVO lichtsoftware:

Inbegrepen is de  e-learning module van Dialux EVO basic met 60 video lessen welke u in uw eigen tempo kunt doorlopen.

Examen

De module openbare verlichting wordt afgesloten met één deel examen. De module stadsilluminatie bevat een kennistoets en een aantal kleine cases.

Om het diploma licht in de buitenruimte te verkrijgen werkt u een individueel eindproject uit. Bij voldoende resultaat voor de afronding van de beide deelmodules en het eindproject (minimaal een 6) ontvangt u het diploma opleiding licht in de buitenruimte.

Waarom deze opleiding?

De lichtbranche is volop in beweging en dit betekent dat er steeds hogere eisen aan een lichtadvies en daarmee aan een lichtplan worden gesteld. In de lichttechniek zijn er ontwikkelingen voor alle materialen (lichtbronnen, armaturen en lichtregelapparatuur) waar mee gewerkt wordt. Ook aan beheer en onderhoud worden andere eisen gesteld ten opzichte van een aantal jaren geleden. Het maatschappelijke kader is ook veranderd door nieuwe regelgeving, eisen aan het energieverbruik en het duurzaam omgaan van onze leefomgeving. Op het gebied van de verlichtingskunde wordt de mens (gelukkig!) steeds meer centraal gesteld in het ontwerp. Om dit alles goed aan onze opdrachtgevers te onderbouwen wordt in deze opleiding ook de nodige aandacht gegeven aan softwaretools voor het calculeren en projecteren van installaties. Daarnaast dienen we onze plannen te kunnen toetsen aan de normen en hier is verslaglegging voor nodig. Hoe te meten en rapporteren is een onderwerp in deze opleiding. Al deze onderwerpen worden u op een interactieve en modulaire wijze aangeboden. U kunt de opgedane kennis meteen toepassen in de dagelijkse praktijk en daarmee uw meerwaarde richting uw opdrachtgevers vergroten.

Na het volgen van deze opleiding beschikt u over gedegen gespecialiseerde lichtkennis.

Lesdagen 
Starten 13 september 2024
 • 13 september 2024
 • 27 september 2024
 • 11 oktober 2024
 • 15 november2024
 • 29 november 2024
 • 14 maart 2025
 • 28 maart 2025
 • 11 april 2025
 • 9 mei 2025
 • 6 juni 2025
Starten 14 maart 2025
 • 14 maart 2025
 • 28 maart 2025
 • 11 april 2025
 • 9 mei 2025
 • 23 mei 2025
 • 12 september 2025
 • 26 september 2025
 • 10 oktober 2025
 • 31 oktober 2025
 • 14 november 2025
European Lighting Expert

Na het afronden van de opleiding Licht in de buitenruimte ​kunt u additioneel kiezen om deel te nemen aan het internationale ELE examen.  Aan te bevelen is om dit te doen wanneer er tevens een ruime projectervaring aanwezig is. Meer informatie vindt u op onze ELE pagina >>

Opbouw programma

Het curriculum van de opleiding Licht in de buitenruimte is opgezet conform de educatieve aanbevelingen van de IES (Illuminating Engineering Society) en de ELE (European Lighting Expert). Veel docenten zijn lid van de beroepsvereniging  NSVV (Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde).

opleidingsinformatie

DUUR 
10 DAGEN (60 LESUREN)
gemiddeld 2 lesdagen per maand, geen lessen tijdens schoolvakanties

HET ADVIES IS OM VOOR DEZE  OPLEIDING DE NODIGE TIJD TE RESERVEREN. DE totale tijdsDUUR van de OPLEIDING is 6 maanden. 

STUDIEBELASTING
GEMIDDELD 4 UUR PER WEEK.

PRIJS
€ 4.925,- EXCLUSIEF BTW

BEVESTIGING
NA UW INSCHRIJVING ONTVANGT U VAN ONS EEN BEVESTIGINGSMAIL EN UW FACTUUR

DIPLOMA
NA HET POSITIEF  AFRONDEN (60 CPD PUNTEN) VAN DEZE OPLEIDING ONTVANGT U dIPLOMA LICHT IN DE BUITENRUIMTE VAN DE LIGHTING DESIGN ACADEMY

DOELGROEP
VOOR EEN IEDER DIE DE AANWEZIGE TECHNISCHE KENNIS EN KUNDE OP EEN HOGER NIVEAU WIL BRENGEN ZOALS; LICHTADVISEURS, INSTALLATEURS, ADVISEURS, ARCHITECTEN, ONTWERPENDE AMBTENAREN EN BELEIDSMEDEWERKERS. DEELNEMERS KOMEN UIT DIVERSE DISCIPLINES; ADVIESBUREAUS, INSTALLATIEBRANCHE, PROJECTONTWIKKELAARS, GEMEENTEN EN DE LICHTBRANCHE. Om de opleiding goed af te kunnen ronden is minimaal een mbo+ niveau gewenst

LUNCH
UITERAARD VERZORGEN WIJ HEERLIJKE LUNCHES.

LESMATERIAAL
INCLUSIEF UITGEBREIDE MATERIALEN EN TOEGANG TOT ONZE LIGHTCLOUD.

VOORKENNIS
GEEN VOORKENNIS OVER LICHT VEREIST

LOCATIE
LIGHTING DESIGN ACADEMY GROTE HAAG 11 AMERSFOORT 

KIES UIT DEZE STARTDATA
13 SEPTEMBER 2024 (AMERSFOORT)
14 MAART 2025 (AMERSFOORT)

LESTIJDEN
09.00 TOT 16.00 PAUZE VAN 12.00 TOT 13.00

INSCHRIJVEN
BIJ VOORKEUR VIA DE ONDERSTAANDE BUTTON MAAR NATUURLIJK KUNT U ONS ALTIJD EEN E-MAIL ZENDEN

schrijf je in